Forenklet verdivurdering

 

Forenklet verdivurdering kan kun benyttes i forbindelse med finansiering av boligeiendommer. Verdivurderingen er et supplement til en vanlig verdi- og lånetakst, som et rimeligere alternativ.

 

En forenklet verdivurdering må ikke forveksles med en verdi- og lånetakst, som er et mye mer omfattende dokument. Verdi- og lånetaksten inneholder en beskrivelse av bygningene og tomta, og arealmåling foretas mer detaljert.

 

Den forenklede verdivurderingen har en svært kortfattet beskrivelse, og arealet blir bare angitt som samlet bruksareal for hver bygning. Bruttoareal (utvendig mål) blir ikke angitt. Det blir heller ikke skilt mellom primærareal eller sekundærareal.

 

Opplysninger innhentes av eier, og suppleres med elektronisk eiendomsregister. Byggesaksmappe i kommunen undersøkes ikke.

 

Jeg vil generelt anbefale en ordinær verdi- og lånetakst, men i enkelte tilfeller kan en forenklet verdivurdering være tilstrekkelig.

 

Se i menyen til venstre for priser, eller ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.