Forhåndstakst

Forhåndstakst er den taksten som benyttets på eiendom som ikke er ferdig eller påbegynt, men som er verdisatt som om den skulle hvert ferdig. Gjenstående arbeid, ferdigattester og/ eller andre forutsetninger
blir bemerket i denne forhåndstaksten. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og ikke endelig takstresultat.
 
Forhåndstakst er ofte brukt ved byggelån og utbetalinger på progresjon i byggeprosessen. Der beskriver jeg hvilke verdier som er tillagt eiendommen og belyser hvilken risiko som gjenstår. Banker og andre
finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet.
 
De oppførte verdier er en forhåndstakst er ikke ett ferdig resultat. Forhåndstaksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/ planer
m.m.
 
En forhåndtakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og potensialet i prosjektet. Taksten baseres
på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter. Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse
med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat. Er dere i prosessen ved å bygge nytt, eller har en tomt dere vil bygge ut. Da kan dere kontakte meg for en verdisetting av dere prosjekt.
 
Se i menyen til venstre for priser, eller ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.