Taksering av mindre næringseiendommer utføres etter regler fra NITO Takst. I begrepet næringseiendommer er det ikke nødvendigvis størrelsen på selve bygget som er det avgjørende, men hva som finnes av inntekter og utgifter.

I tillegg er antallet av eventuelle leietagere også av betydning.Verdien baseres på eiendommens evne til å generere inntekter, dvs netto leieinntekt kapitalisert med valgt rente.

Taksten utføres visuelt av bygningen, med tillegg av relevante opplysninger som forteller om økonomiske forhold.

Teknisk verdi:
Antatte byggekostnader minus slitasje, elde og ukurans. Vi tar denne summen og tomteverdien og finner teknisk verdi.
 
Markedsverdi:
Hvor mye penger genererer denne eiendommen etter kapitaliseringsmetoden. Der blir et overskudd omregnet til antatt verdi i forhold til avkastningskrav til investert kapital.
 
Se i menyen til venstre for priser, eller ta kontakt for ytterligere informasjon

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.