Reklamasjonstakst

Hvis du oppdager at det foreligger en mangel, skade eller dårlig handverk, må du reklamere så raskt som mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende.
Reklamasjonstaksten utføres som en uavhenging rapport. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Fristen begynner å løpe når arbeidet er avsluttet, eller fra den dagen du tar over din bolig.
Å reklamere betyr å varsle håndverkeren eller selger av boligen at det foreligger en mangel. Du bør reklamere skriftlig for å dokumentere at reklamasjon er skjedd innen de nevnte fristene. E-post er godt
nok! Jeg kan utføre arbeidet og produsere dokumentasjon på bakgrunn av befaring og omfang.
 
Reklamasjonstakster dokumenteres med:
- Bilder
- Tegninger.
- Takstdokument.
- Rapportskriving.
 
Se i menyen til venstre for priser, eller ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.