Skadeskjønn

Skadeskjønn er en spesiell oppgjørsform ved større skade på fast eiendom Dette kan benyttes i de tilfelle hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere. Dette kan for eksempel være tilfelle
etter en etter brann.
 
Ved skadeskjønn er det normalt at skadelidende og forsikringselskap oppnevner hver sin objektive takstmann eller fagmann, der partene blir enig om forsikringsoppgjøret. Skjønn er en rettslig prosess,
som har rettskraftig avgjørelse. Ved skadeskjønn legges til grunn en detaljert beregning som tar hensyn til gjenoppføringspris. Dette omfatter kostnader som riving/rydding, reparasjonskostnader,
normal reparasjonstid og eventuelle inntektstap som følge av skaden. Beskrivelse av betingelser for skadeskjønn finner du i forsikringsvilkårene.
 
Se i menyen til venstre for priser, eller ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.