Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst er det tradisjonelle rapportformatet ved eierskifte og  vurdering av markedsverdi. En verdi- og lånetakst gir en kortfattet utgreiing om eiendommen og konkluderer med ei merkedsvurdering.
Også aktuelt for kontroll og korreksjon av verdigrunnlag ved likningsformue og eiendomsskatt.
 
Normal salgsverdi
Det beløpet som takstingeniøren mener at eiendommen normalt kan omsettes for på taksteringstidspunktet.
 
Låneverdi
En mer forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver noenlunde sikring for sitt pant i eiendommen.
 
Teknisk verdi
Teknisk verdi er et regnestykke som er satt sammen av:
- Normale byggekostnader som tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle byggemateriell og metoder.
- Fradrag for slitasje, elde, gjenstående arbeid og ukurante konstruksjonsløsninger.
- Tomteverdi er markedspris for råtomten med tillegg for tekniske grunninvesteringer og anna opparbeiding.
 
Se i menyen til venstre for priser, eller ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.